Mendidik Anak dengan Lembut

"Maka kerana rahmat Allah lah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap kaku dan keras hati, tentulah mereka akan menjauhkan diri darimu.", Al Quran, Surah Ali Imraan ayat 159.